Samaanirummun vihkiminen  


Shamaani on parantaja. Sana tulee siperialaisen evenki-heimon sanasta "saman", joka tarkoittaa "tietämistä" tai "näkemistä".
Shamanismi on perinteinen ja ikivanha tapa huolehtia luonnonmukaisesti henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Shamaaniksi aikovan täytyy olla valmis uhrautumaan ja auttamaan ihmisiä pyyteettömästi.
Kaikilla ihmisillä on kyky tehdä shamanistinen matka, mutta shamaaniksi ei tulla ilman erityistä kutsumusta. Shamaanin apuvälineenä on rumpu. Lisäksi parantamiseen kuuluu rituaaleja, joissa elementtinä voidaan käyttää laulua ja erilaisia luonnosta saatavia voimaa antavia esineitä kuten kiviä ja höyheniä.

Itsevalmistettu rumpu ei ole noita- eikä shamaanirumpu vaikka se olisikin ulkomuodoltaan noita- tai shamaanirummum kaltainen. Käyttötarkoituksen määrää se kummaksi rumpu on vihitty. Noitarummuksi rummun voi vihkiä vain ihminen, joka on noita. Noitarummulla on mahtavia voimia ja väärissä käsissä sellainen voi aiheuttaa korvaamatonta harmia toisille ihmisille, joten emme voi tässä antaa ohjeita noitarummun vihkimiseen. Annamme kuitenkin ohjeet shamaanirummun vihkimiseen, koska se on henkilökohtainen eikä toimi vieraissa käsissä ja sen käyttötarkoitus on positiivinen.

Rummun vihkiminen käyttötarkoitukseensa:

Valitse maastosta paikka, joka on ympäröivää maastoa korkeammalla. Valitsemasi kummun tai vaaran laella pitää olla jokin luonnon muodostama keskipiste, iso kivi, vanha puu, kelo tai kanto.

Sytytä nuotio jokaiseen pääilmansuuntaan. On tärkeää, että nuotiot ovat oikeissa ilmansuunnissa, joten tarkista ne kompassilla.

Opettele ohjeet ulkoa ja paina mieleesi mistä ilmansuunnasta mitäkin voimia saat rumpuusi, ennen kuin aloitat vihkimisrituaalin.
Vihkiminen on aloitettava sinisen hetken koittaessa, juuri ennen hämärän tuloa.

Vihittävää rumpua hiljaa rummuttaen kulje nuotioitten ympäri myötäpäivään seuraavasti:

Kulje keskipisteen kautta pohjoisnuotiolle ja kierrä se kaksi kertaa. Ajattele/pyydä samalla asioita, jotka liittyvät henkisiin voimiin. Pohjoisesta ilmansuunnasta saadaan näin ladattua rumpuun ja itsellesi juuri näitä voimia.

Kierrä sitten keskipiste kerran ympäri ja jatka siitä itänuotiolle ja kierrä se kaksi kertaa. Ajattele samalla tulevaisuutta ja siihen liittyviä asioita. Aurinko nousee idästä ja uusi päivä tuo tullessaan uusia asioita. Itäinen ilmansuunta antaa rummulle voimia tuleville, uusille asioille ja uuden oppimiselle.

Kierrä jälleen keskipiste kerran ja jatka etelänuotion ympäri kahdesti. Ajattele nyt fyysisiä voimia ja jaksamista. Näitä voimia saat eteläisestä ilmansuunnasta.

Lopuksi kierrä keskipiste kerran ympäri ja siitä länsinuotiolle, jonka kierrät kahdesti. Tässä ilmansuunnassa on auringonlasku, esi-isien aika, menneisyys ja historia avuksi tuleville asioille. Palaa lopuksi keskipisteeseen.

Näin saat ladattua rumpuusi juuri niitä asoita, joita tarvitset. Sinun ei tarvitse pyytää tai ajatella niitä asioita, joita et rumpuusi halua, mutta kaikki nuotiot on siitä huolimatta kierrettävä ohjeen mukaan.

Näin on rummut vihitty shamaanirummuiksi ammoisista ajoista lähtien. Vihkimätöntä rumpua voi käyttää vain koristeena. Rumpu on vihkimisen jälkeen henkilökohtainen, eikä sitä saa lainata.

Pidä rumpuasi suuressa arvossa, sillä se on auttajasi elämässä eteenpäin.
Takaisin rummunrakennussivulle