Trollmärken som lapparna använder
Bilderna 1 - 21 (jpg-bild)
Bilderna 22 - 42 (jpg-bild)