Tillverkningsinstruktioner för en trumma


Trummhinne -skinn är lämpligt, i betraktande av skinnets tjocklek, för tillverkning av en trumma, vars diameter är 750 millimeter. Trummhinnor, som är tillverkade av kohud, används bl. a i tillverkning av stora pukor och för alla andra yrkesmusikinstrument.

Material

Trummhinne -skinn är lämpligt, i betraktande av skinnets tjocklek, för tillverkning av en trumma, vars diameter är 750 millimeter. Trummhinnor, som är tillverkade av kohud, används bl. a i tillverkning av stora pukor och för alla andra yrkesmusikinstrument.

Tillverkning

Gör ramen färdig innan du börjar spänna skinnet på den. Om ramen är öppen i botten, ska du fästa ett handtag vid bottnen i det här steget. Om du använder pappcylinder som ram, ska du klyva en rund trästav så, att den kommer att rymmas in i cylinder. Efter det ska du fästa staven i bägge ändarna med att skruva igenom pappen. Skruvhuvuden kommer att täckas, när du bekläder den färdiga trumman.
Bred ut trumhinnan på ett jämnt underlag och sätt trumramen på lädret. Rita till exempel med en tuschpenna trummans ytterring i skinnet. Klipp en del, som är ca. 5 cm större åt alla håll och kanter än den, som du har ritat. Blöt det bortklippta skinnet i ljummet vatten tills det har blivit alltigenom vattendränkt och det inte finns några hårda ställen i det. Lädret ska vara liksom en våt disktrasa. Pressa bort det överflödiga vattnet. Du kan också pressa lädret inne i en handduk. På det sättet blir lädret litet torrare.

Bred ut det våta skinnet på trumramen så, att skinnet blir lika mycket omkring ramen. Om du fäster lädret vid träramen, kan du använda små spikar. Spika först på ena sidan, sedan på motsatta och efter det i ändarna så, att spikarna bildar ett kors. Fäst skinnet ganska hårt. Efter det spänn skinnet jämnt åt alla håll och spika det fast vid ramen. Skinnet kommer att spännas, när det blir torrt, och därför är det bra, att du spikar tätt. Ju jämnare du spänner skinnet, desto bättre kommer det att spela, när lädret har blivit torrt. I stället för spikarna kan du använda häftmaskin.

När skinnet har torkat, kan du klippa bort de överflödiga skinnbitarna och fästa en garvad läderremsa eller ett prydnadsband på spikningen. Det är möjligt att gravera ett spår nära träramens övre kant och då kan skinnet fästas vid ramen med hjälp av snöre. I detta fall är det lättare att ersätta skinnet med ett nytt. Spänn skinnet så, att det når upp över spåret. Tryck in skinnet i spåret. Tvinna ett hållbart snöre på skinnet i spåret och gör dit en länk, där sätter du en stark trästicka eller något liknande. Knyt snöret hårt. Spänn skinnet genom att dra skinnet, som finns i spåret under snöret, hårt. Spänn samtidigt snöret genom att vrida om trästickan , som finns i snörlänken. När snöret är enligt din mening tillräckligt spänt, kan du fästa stickan till exempel med en liten spik vid trumman så, att snöret inte kan bli löst. På samma sätt kan du fästa lädret vid en ram, som har "en krage", till exempel en vid kittel eller något annat liknande.

Om du vill fästa skinnet med ett snöre eller ett läderband, gör hål vid kanten av skinnet innan du börjar blöta det. Klipp ett läderband som är tre gånger längre än vad trummans omfång är och blöt det. Sy fast skinnet med läderbandet vid hål eller fästlänkar, som finns i ramen. Mellan ramen och skinnet kan du sätta lite lim, om skinnet inte behövs ersättas med ett nytt senare. Använd ett vattenlösligt universallim.

Du kan pryda den färdiga trumman genom att måla lädret med garvextrakt, betsämne eller tusch. Lämpliga figurer kan du hitta i böcker, som behandlar Lappland eller magin. Träramen kan prydas genom att måla med bets eller andra färger, genom att bränna osv. Till beklädning av pappramen kan används läder, tyg, färg, tapet eller något annat liknande. Ge din fantasivärld fria händer.

Här finns några trollmärken som lappar använder.