Trumhinne-skinn

Trummhinne-skinn tillverkas av de bästa renskinnen med hjälp av traditionella metoder.
Trummhinnor, som har tillverkats av ren, finns i tre storlekar: S, M, L. Dessutom är det möjliga att få trummhinnor, som är tillverkat av kohud, för hårt bruk som halva hudar. I slutet av somrarna finns trummhinne-skinn, som är tillverkat av renskinn, i någon begränsad omfattning, därför att i bearbetning av lädret används enbart det bästa renskinnet. Ett sådant skinn fås från renar som är slaktade mellan september eller november. Efter november kan kormen göra hål i skinnet eller skinnet kan bli tunt till följd av det, att renar har svårigheter med att få tillräckligt med mat.

Trummhinne-skinn kan användas för hinnor för trummor , lampskärmar och andra skärmar , beklädnadsartiklar täcken, fodral, konst osv.

Best. n:o Litet 4010, Mellanstor 4011, Stor 4012, Halv kohud 4020

Klicka på här för att se tillverkningsinstruktioner för en enkel trumma